جستجوی متوفی
نام ، نام خانوادگی یا شهرت متوفی را جهت جستجو وارد نمایید :
 
ورود کاربران
نام کاربری :
رمز عبور :   
کلمه عبور را فراموش کرده ام
ثبت نام
 
لیست موسسات خیریه طرف قرارداد
 
آگهي شما
 
آگهي شما
     
 
آگهي شما
     
 
آگهی شما
     
 
سرویسهای ارائه شده
طلائی
قیمت 2500000ریال
توضيحات سرويس طلايي :این سرویس امکان آپلود کردن ۳۰عدد عکس، ۱۰ صفحه شرح حال، ۱۰صفحه خاطرات، یک فایل صوتی ۲۰دقیقه ای و یک فایل تصویری ۱۰دقیقه ای را به شما می دهد.
 ثبت شفارش
برگشت یا ارسال مجانی مستندات دارد
دفتر تسلیت سایز فایل : 100000 KB
متن توضیحی در مورد متوفی سایز فایل : 100000 KB
فایل صوتی سایز فایل : 100000 KB        تعداد فایل : 1
فایل تصویری سایز فایل : 100000 KB        تعداد فایل : 1
عکس سایز فایل : 100000 KB        تعداد فایل : 30
نقره ای
قیمت 2000000ریال
توضيحات سرويس نقره اي : این سرویس امکان آپلود کردن ۱۰عدد عکس، ۲صفحه شرح حال، ۲صفحه خاطرات، یک فایل صوتی ۵ دقیقه ای را به شما می دهد.
 ثبت شفارش
برگشت یا ارسال مجانی مستندات دارد
دفتر تسلیت سایز فایل : 8000 KB
متن توضیحی در مورد متوفی سایز فایل : 8000 KB
فایل صوتی سایز فایل : 8000 KB        تعداد فایل : 1
فایل تصویری سایز فایل : 8000 KB        تعداد فایل : 0
عکس سایز فایل : 8000 KB        تعداد فایل : 10
برنزی
قیمت 1500000ریال
توضيحات سرويس برنزی : این سرویس امکان آپلود کردن ۵ عدد عکس، ۱صفحه شرح حال، ۱صفحه خاطرات را به شما می دهد.
 ثبت شفارش
برگشت یا ارسال مجانی مستندات دارد
دفتر تسلیت سایز فایل : 5000 KB
متن توضیحی در مورد متوفی سایز فایل : 5000 KB
فایل صوتی سایز فایل : 5000 KB        تعداد فایل : 0
فایل تصویری سایز فایل : 5000 KB        تعداد فایل : 0
عکس سایز فایل : 5000 KB        تعداد فایل : 5
آگهی ترحیم
 
تغییر زبان
فارسی
English
 
درباره ما
 
اخبار و تازه ها
 
آگهي شما
     
 
آگهي شما
     
 
آگهي شما